główna zawartość strony

pusty obrazek

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita...

Czytaj więcej
pusty obrazek

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób...

Czytaj więcej

Świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu 31.05.2021r. wygasa prawo do świadczeń wychowawczych ustalone na okres 2019/2021.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy...

Czytaj więcej