Procedura Niebieskiej Karty

Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie – poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karta części„A" przez przedstawicieli:

Najważniejszym celem procedury Niebieska Karta jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie krzywdzonej oraz udzielanie innej pomocy w celu przywrócenia osobie krzywdzonej równowagi psychicznej poprzez m.in.

Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.

Procedurę prowadzi się do czasu:

Procedurę Niebieskich Kart reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1245).