Strona główna »
2015-08-28
Zaproszenie na warsztaty dietetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu
9 września 2015r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej w pok. 14 – sala narad, będą prowadzone warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w warsztatach dietetycznych zapraszamy osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do odbioru paczek żywnościowych w ramach POPŻ.

Więcej informacji pod numerem telefonu 34/319 24 66 Pani Anna Kulej

» pokaż/ukryj wiadomość

>

2015-08-05Zaproszenie na warsztaty edukacji ekonomicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu
17 sierpnia 2015r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej w pok. 14 – sala narad, będą prowadzone warsztaty edukacji ekonomicznej w ramach działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w warsztatach edukacji ekonomicznej zapraszamy osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej do odbioru paczek żywnościowych w ramach POPŻ.

Więcej informacji pod numerem telefonu 34/319 24 66 Pani Anna Kulej

» pokaż/ukryj wiadomość

>

2015-08-03

Informujemy, ze wnioski z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 można skłdać od dnia
1 sierpnia 2015r. w siedzibie Ośrodka pok. nr 31. jednoczenie informujemy, iż wnioski na zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 wrzenia 2015r.

Więcej informacji na temat nowego okresu zasiłkowego 2015/2016

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-08-03

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2015/2016.

Więcej informacji na temat dożywiania dzieci w roku szkolnym 2015/2016

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-05-07

Informujemy, że Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór realizatorów/trenerów do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania będą realizowane w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego oraz w mieście Częstochowa.

Pełna treść ogłoszenia

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-02-09

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo,
  • miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
  • praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
  • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
Początek zatrudnienia przewiduje się w II/III 2015 r., czas trwania zatrudnienia - około 15 miesięcy.

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego - zastępstwo

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-01-08

Dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie będą pełnione przez Judytę Drążek w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej pokój nr 34, w środy w godzinach 15.15 – 17.15, w następujących dniach:
14 stycznia, 21 stycznia, 4 lutego, 18 lutego, 4 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 3 czerwca, 17 czerwca 2015r.
W powyższych terminach pomoc można uzyskać także telefonicznie pod nr: 534 166 230

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE - ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ


Na spotkaniach otrzymasz:
  • - wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
  • - porady pierwszego kontaktu
  • - informacje, jak poradzić sobie z kryzysem
  • - pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
  • - informacje o instytucjach udzielających pomocy w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie
  • - pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie.

Przemoc to każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką intencję. O przemocy w rodzinie czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie.

» pokaż/ukryj wiadomośćArchiwum aktualności

Poniedziałek   715 - 1515
Wtrorek 800 - 1600
Środa 715 - 1515
Czwartek 715 - 1515
Piątek 715 - 1515

Dyrektor GOPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy
wtorek od 1000 do 1200
PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek GOK Wręczyca Wielka
ul. Śląska 20
Informacje pod nr tel.
tel. /034/ 319 24 24
tel. /034/ 319 24 00

Psycholog Wiesława Gostkiewicz:
Piątki 1400 - 1800
Terapeuta ds. uzależnień Marzena Pierz:
Poniedziałki 1530 - 1930
-----------------------------
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1

Psycholog dziecięcy Katarzyna Musiał:
Środy 1200 - 1700 *
* za wyjątkiem m-ca VII i VIII

Terapia indywidualna Barbara Chybalska-Cichoń:
Wtorki 1300 - 1600 *
* za wyjątkiem m-ca VII

Grupa wsparcia dla kobiet dowiadczających przemocy w rodzinie:
Piątki 1700 - 1900 *
* za wyjątkiem m-ca VII

Dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
Judyta Drążek
tel. 534 166 230

Pierwsza i trzecia środa miesiąca
1515 - 1715

Możliwość skorzystania z porady prawnej:
po uprzednim umówieniu terminu w GOPS
tel. 34 319 24 66

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku:
Poniedziałki 1600 - 1900
Wtorki 1600 - 1900
Środy 1600 - 1900
Czwartki 1100 - 1400
----------------------------- KOMISARIAT POLICJI
we Wręczycy Wielkiej

ul. Śląska 27
42-130 Wręczyca Wielka
tel. /034/ 399 56 15 lub 997 ----------------------------- Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310 92 55
fax. /034/ 310 05 12
policja kłobuck e-mail KPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310-05-23
pcpr kłobuck e-mail PCPR Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 317-27-57
pppp kłobuck e-mail PPPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
ul. Długosza 114
42-100 Kłobuck
tel: /34/ 317-15-68
/34/ 317-26-92
fax: /34/ 317-13-45
pup kłobuck e-mail PUP Kłobuckstrona WWW