Strona główna »
Akcja Czysty Aniołek 2015 organizowana jest w całej Polsce, jak również poza jej granicami.

W związku z naszą działalnością często odwiedzamy domy ubogich rodzin i dzięki temu zwróciliśmy uwagę na ważny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom. Dlatego podobnie jak rok temu organizujemy akcję Czysty Aniołek.

Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

2015-05-07

Informujemy, że Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór realizatorów/trenerów do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania będą realizowane w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego oraz w mieście Częstochowa.

Pełna treść ogłoszenia

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-02-09

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo,
  • miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
  • praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,
  • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
Początek zatrudnienia przewiduje się w II/III 2015 r., czas trwania zatrudnienia - około 15 miesięcy.

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego - zastępstwo

» pokaż/ukryj wiadomość

2015-01-08

Dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie będą pełnione przez Judytę Drążek w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej pokój nr 34, w środy w godzinach 15.15 – 17.15, w następujących dniach:
14 stycznia, 21 stycznia, 4 lutego, 18 lutego, 4 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 3 czerwca, 17 czerwca 2015r.
W powyższych terminach pomoc można uzyskać także telefonicznie pod nr: 534 166 230

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE - ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ


Na spotkaniach otrzymasz:
  • - wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
  • - porady pierwszego kontaktu
  • - informacje, jak poradzić sobie z kryzysem
  • - pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
  • - informacje o instytucjach udzielających pomocy w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie
  • - pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie.

Przemoc to każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką intencję. O przemocy w rodzinie czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie.

» pokaż/ukryj wiadomość


Poniedziałek   715 - 1515
Wtrorek 800 - 1600
Środa 715 - 1515
Czwartek 715 - 1515
Piątek 715 - 1515

Dyrektor GOPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy
wtorek od 1000 do 1200
PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek GOK Wręczyca Wielka
ul. Śląska 20
Informacje pod nr tel.
tel. /034/ 319 24 24
tel. /034/ 319 24 00

Psycholog Wiesława Gostkiewicz:
Piątki 1400 - 1800
Terapeuta ds. uzależnień Marzena Pierz:
Poniedziałki 1530 - 1930
-----------------------------
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1

Psycholog dziecięcy Katarzyna Musiał:
Środy 1200 - 1700 *
* za wyjątkiem m-ca VII i VIII

Terapia indywidualna Barbara Chybalska-Cichoń:
Wtorki 1300 - 1600 *
* za wyjątkiem m-ca VII

Grupa wsparcia dla kobiet dowiadczających przemocy w rodzinie:
Piątki 1700 - 1900 *
* za wyjątkiem m-ca VII

Dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
Judyta Drążek
tel. 534 166 230

Pierwsza i trzecia środa miesiąca
1515 - 1715

Możliwość skorzystania z porady prawnej:
po uprzednim umówieniu terminu w GOPS
tel. 34 319 24 66

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku:
Poniedziałki 1600 - 1900
Wtorki 1600 - 1900
Środy 1600 - 1900
Czwartki 1100 - 1400
----------------------------- KOMISARIAT POLICJI
we Wręczycy Wielkiej

ul. Śląska 27
42-130 Wręczyca Wielka
tel. /034/ 399 56 15 lub 997 ----------------------------- Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310 92 55
fax. /034/ 310 05 12
policja kłobuck e-mail KPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 310-05-23
pcpr kłobuck e-mail PCPR Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. /034/ 317-27-57
pppp kłobuck e-mail PPPP Kłobuckstrona WWW ----------------------------- Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
ul. Długosza 114
42-100 Kłobuck
tel: /34/ 317-15-68
/34/ 317-26-92
fax: /34/ 317-13-45
pup kłobuck e-mail PUP Kłobuckstrona WWW