główna zawartość strony

pusty obrazek

DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022Program ten jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu wynosi 245.208,00 zł.

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ogłasza dodatkowy nabór...

Czytaj więcej
pusty obrazek

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2022 r. w Powiecie Kłobuckim

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2022 r. w Powiecie Kłobuckim

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków...

Czytaj więcej
pusty obrazek

Nabór do Grupy Wsparcia

Urząd Gminy Wręczyca Wielka ogłasza nabór do Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

oraz będących w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w piątki w godz. 1700 - 2000
/budynek Urzędu Gminy Wręczyca...

Czytaj więcej