Świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu 31.05.2021r. wygasa prawo do świadczeń wychowawczych ustalone na okres 2019/2021.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy...

Czytaj więcej
Banki Żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że od dnia 7 stycznia 2021r. przystępuje do wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze...

Czytaj więcej
pusty obrazek

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Wręczyca Wielka zamierza aplikować o...

Czytaj więcej