główna zawartość strony

Zespół Interdyscyplinarny

W gminie Wręczyca Wielka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy (tj. Dz. U. 2021 poz. 1249).

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej zmienionego Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Monika Mańczyk – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
2. Jolanta Raczyńska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
3. Judyta Drążek - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
4. Janina Kluba - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
5. Mateusz Wąsiński – przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej,
6. Anna Gwiździńska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Węglowicach,
7. Małgorzata Olszewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Truskolasach,
8. Jacek Tomziński – przedstawiciel Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej,
9. Barbara Załogowska – przedstawiciel Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej,
10. Paweł Grzesiak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej,
11. Renata Szymanek – przedstawiciel Stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach",
12. Elżbieta Bogdanowicz – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Częstochowie, kurator.

Zadania Zespołu:
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 
◦ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
◦ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
◦ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  ◦ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 
◦ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pokój nr 2 w budynku OSP we Wręczycy Wielkiej


Kontakt telefoniczny:
(34) 319 24 66 534 166 280 – Monika Mańczyk
534 166 280 – Judyta Drążek
534 166 230 – Jolanta Raczyńska
w godzinach: pon., śr., czw., pt.: 7.15-15.15 wt.: 8.00-16.00