główna zawartość strony

Zespół Interdyscyplinarny

W gminie Wręczyca Wielka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 września 2017r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 2 marca 2018r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Monika Mańczyk – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
2. Jolanta Raczyńska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
3. Judyta Drążek - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
4. Zenon Kudła – przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej,
5. Anna Gwiździńska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Węglowicach,
6. Małgorzata Olszewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Truskolasach,
7. Bogdan Kłobusiński – przedstawiciel Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej,
8. Barbara Załogowska – przedstawiciel Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej,
9. Paweł Grzesiak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej,
10. Renata Szymanek – przedstawiciel Stowarzyszenia "Szkoła w Węglowicach",
11. Elżbieta Bogdanowicz – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Częstochowie, kurator,
12. Janina Kluba - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Zadania Zespołu:
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 ◦ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 ◦ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 ◦ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 ◦ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 ◦ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka pokój nr 2 w budynku OSP we Wręczycy Wielkiej
Kontakt telefoniczny: (34) 319 24 66 ,
534 166 280 – Monika Mańczyk
534 166 280 – Judyta Drążek
534 166 230
w godzinach:
pon., śr., czw., pt. : 7.15-15.15
wt. : 8.00-16.00