główna zawartość strony

Gdzie możesz szukać pomocy?

Instytucje, Placówki udzielające pomocy na terenie Gminy Wręczyca Wielka

1. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej
ul. Śląska 30
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 399 56 15, 34 399 56 19, 34 399 56 20
  
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 319 24 66,
Judyta Drążek 534 166 230
Monika Mańczyk 534 166 280
Jolanta Raczyńska 534 166 282
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15 wt. 8.00 – 16.00
  
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 319 24 66 , 34 317 02 45
osoby do kontaktu: Monika Mańczyk, Judyta Drążek, Grażyna Wróbel, Janina Kluba
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15 wt. 8.00 – 16.00
  
4. Ośrodki Zdrowia na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
- Ośrodek Zdrowia we Wręczycy Wielkiej tel. 34 317 02 12
- Ośrodek Zdrowia w Węglowicach tel. 34 310 41 07
- Ośrodek Zdrowia w Kalei tel. 34 317 04 70
- Ośrodek Zdrowia w Truskolasach tel. 34 319 90 63

5. Placówki Oświatowe na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej tel. 34 3170033
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach tel. 34 3104108
Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach tel. 34 3199054
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kalei tel. 34 3176626
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu tel. 34 3181203
Szkoła Podstawowa w Kulejach tel. 34 3199056
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku tel. 34 3170202
Szkoła Podstawowa w Borowem tel. 34 3170208
Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielka tel. 34 3170053
Przedszkole w Kalei tel. 34 3176626
Przedszkole w Węglowicach tel. 34 3181050
Przedszkole w Truskolasach tel. 34 3199081

6. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej
pokój nr 11 w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka:
Pani Wiesława Gostkiewicz (psycholog kliniczny) środy w godz. 14.30 – 17.30
Pani Marzena Pierz (terapeuta ds. uzależnień) poniedziałki w godz. 16.30– 19.30
Pani Barbara Chybalska–Cichoń (psychoterapeuta, mediator) piątki w godz. 10.30– 16.30 
Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz będących w sytuacjach kryzysowych: piątki w godz. 16.30 – 20.00
pokój nr 27 w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka:
Pani Katarzyna Musiał (psycholog dziecięcy) wtorki w godz. 13.00 – 19.00

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 319 24 66,
oraz Monika Mańczyk tel. 534 166 280,
Judyta Drążek tel. 534 166 230,
Jolanta Raczyńska tel. 534 166 282

Pozostałe Instytucje, gdzie możesz uzyskać pomoc:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
  

Policja tel. 997

Numer Alarmowy tel. 112

- Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 92 00

- Prokuratura Rejonowa w Częstochowie
ul. Kilińskiego 23
42-200 Częstochowa
tel. 34 361 56 03 34 365 29 99 34 365 54 07

- Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw dziecka, Małgorzata Browińska
ul. Harcerska 4
42-100 Kłobuck 
nr tel. 508 217 991
poniedziałek – środa 16.00 – 19.00
czwartki 10.00 – 14.00 

- Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłobucku
Ośrodek udziela wsparcia prawnego, psychologicznego dla mieszkańców z całego powiatu kłobuckiego, którzy zostali dotknięci przestępstwem.
Kłobuck ul. Skorupki 46, I piętro, pokój Nr 109
wtorek od 9.00 - tej do 15.00 – tej
czwartek od 10.00 - tej do 16.00 – tej
Kontakt telefoniczny 793 378 854, 797 250 095
email: [email protected]

- Sąd Rejonowy w Częstochowie
XI Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Infolinia: 34 36 84 444
Biuro Obsługi Interesantów: 34 36 84 777, 36 84 702, 36 84 703 fax: 34 36 44 151


Przydatne Infolinie, gdzie można otrzymać wsparcie:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002 czynne całą dobę
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.
Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00, 800 12 00 02 w środy w godz. 18.00 – 22.00 Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

    działa od poniedziałku do soboty w godz. od 12.00 do 20.00

 • Infolinia dla Osób Dorosłych Będących w Kryzysie 116 123
    czynna 7 dni w tygodniu w godz. od 14.00 do 22.00