główna zawartość strony

Świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w dniu 31.05.2021r. wygasa prawo do świadczeń wychowawczych ustalone na okres 2019/2021.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021r. – drogą elektroniczną, natomiast tradycyjnie (papierowo) od kwietnia 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021r.

Wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami, które wpłyną do tut. Ośrodka w późniejszych terminach zostaną rozpatrzone i wypłacone zgodnie z poniższą tabelą:

Data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentówData ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i wypłaty
do dnia 31 maja 2021r.do dnia 31 lipca 2021r.
do dnia 30 czerwca 2021r.do dnia 31 sierpnia 2021r.
do dnia 31 lipca 2021r.do dnia 30 września 2021r.
do dnia 31 sierpnia 2021r.do dnia 31 października 2021r.
Wróć