główna zawartość strony

Rejony opiekuńcze

Rejon I
Specjalista Pracy Socjalnej Barbara Matyja

 • Puszczew
 • Jezioro
 • Bieżeń
 • Czarna Wieś

Rejon II
Specjalista Pracy Socjalnej Elżbieta Matyja

 • Bór Zapilski
 • Nowiny
 • Pierzchno
 • Długi Kąt
 • Grodzisko

Rejon III
Specjalista Pracy Socjalnej Bożena Koper

 • Truskolasy
 • Klepaczka
 • Węglowice

Rejon IV
Starszy Pracownik Socjalny Jolanta Raczyńska

 • Truskolasy
 • Klepaczka
 • Węglowice

Rejon V
Pracownik Socjalny Anna Szewczyk

 • Hutka
 • Piła Pierwsza, Piła Druga
 • Kuleje
 • Brzezinki
 • Golce
 • Zamłynie

Rejon VI
Starszy Pracownik Socjalny Monika Mańczyk

 • Wręczyca Mała
 • Borowe
 • Wydra
 • Nowa Szarlejka

Rejon VII
Pracownik Socjany Judyta Drążek

Wręczyca Wielka - ul. Szkolna

Rejon VIII
Pracownik Socjalny Olga Radzikowska

Wręczyca Wielka - z wyłączeniem ul. Szkolna