główna zawartość strony

  • Dyrektor GOPS - budynek UG piętro B pokój nr 36 | tel. 34/377 84 36
  • Kierownik DPŚ - budynek UG piętro B pokój nr 33 | tel. 34/377 84 33
  • Pracownicy DPŚ - budynek UG piętro B pokój nr 34,35 | tel. 34/377 84 34 lub 34/377 84 35
  • Kierownik DŚRiA - budynek UG piętro B pokój nr 32 | tel. 34/377 84 32
  • Pracownicy DŚRiA - budynek UG piętro B pokój nr 31,32 | tel. 34/377 84 31 lub 34/377 84 32
  • Kierownik DFK - budynek UG piętro A pokój nr 17 | tel. 34/377 84 17
  • Pracownicy DFK - budynek UG piętro A pokój nr 16 | tel. 34/377 84 16
  • Informatyk - budynek UG piętro B pokój nr 32 | tel. 34/377 84 46
  • Asyetent Rodziny - budynek UG piętro B pokój nr 34 | tel. 34/377 84 34