główna zawartość strony

Iwona Gworys – Koordynator do spraw dostępności w Gminie Wręczyca Wielka

Kontakt: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka tel. +48 34 377 84 10 e-mail: [email protected]

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Wręczyca Wielka, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Wręczyca Wielka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki: Zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 85/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności