Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępnych zarówno w placówkach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Od stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Wersja mobilna (w formie aplikacji mKDR na smartfony i tablety) dodatkowo posiada funkcję geolokalizacji, która ułatwia wyszukiwanie punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - awersOgólnopolska Karta Dużej Rodziny - rewers

Wykaz wszystkich dostępnych uprawnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, tel. 34 319 24 66

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby móc skorzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie karty, w chwili składania wniosku rodzina musi posiadać na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

KTO JEST UPRAWNIONY DO POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY ?

Członkami rodziny wielodzietnej są:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje:

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Program przygotowany z myślą o rodzinach wielodzietnych uprawnia do licznych zniżek oferowanych przez partnerów akcji. Pełen wykaz instytucji oraz firm, które są partnerami programu Karty Dużej Rodziny, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mrpips.gov.pl.

Co istotne, ze zniżek posiadacze karty mogą korzystać na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, która ją wydała. Dodatkowo zniżki na ogół przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze.

W celu skorzystania z przygotowanych ulg w punktach, które honorują Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją przy kasie lub na stronie internetowej partnera, podając wymagane dane. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po dniu 01.01.2018 r., wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po dniu 01.01.2018 r., udostępniona już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze jest zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,40 zł.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć w celu otrzymania Karty Dużej Rodziny, jest wniosek (wzór wniosku do pobrania ze strony ministerstwa). Dodatkowo poszczególni członkowie rodziny są zobowiązani do przedłożenia:

!!! Od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczną wersję karty. Jest to forma bezpłatna dla osób posiadających już karty tradycyjne – na wnioski złożone przed 31.12.2017 r. oraz przy jednoczesnym wnioskowaniu o tradycyjną (plastikową) i elektroniczną formę. Elektroniczna forma karty jest rodzajem aplikacji, wymaga telefonu z oprogramowaniem Android.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny? Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1 - pokój 31.

 

Więcej informacji na temat Elektronicznej Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo w Aktualnościach dotyczących Karty Dużej Rodziny