główna zawartość strony

Zespół Interdyscyplinarny

Gdzie możesz szukać pomocy?

Instytucje, Placówki udzielające pomocy na terenie Gminy Wręczyca Wielka

1. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej
ul. Śląska 30
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 47 85 826 12; 47 85 826 13

2
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1 
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 319 24 66,
Judyta Drążek 534 166 230
Monika Mańczyk 534 166 280
Jolanta Raczyńska 534 166 282
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15, wt. 8.00 – 16.00

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1 
42-130 Wręczyca Wielka
tel.34 317 02 45, 34 319 24 66
osoby do kontaktu:
Agata Jędrysiak, Monika Mańczyk, Janina Kluba, Aneta Kiepura
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15 wt. 8.00 – 16.00
  
4.
Ośrodki Zdrowia na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
- Ośrodek Zdrowia we Wręczycy Wielkiej tel. 34 317 02 12
- Ośrodek Zdrowia w Węglowicach tel. 34 310 41 07
- Ośrodek Zdrowia w Kalei tel. 34 317 04 70
- Ośrodek Zdrowia w Truskolasach tel. 34 319 90 63

5.
Placówki Oświatowe na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej tel. 34 3170033
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach tel. 34 3104108
Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach tel. 34 3199054
Zespół Szkolno- Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei tel. 34 3176626
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu tel. 34 3181203
Szkoła Podstawowa w Kulejach tel. 34 3199056
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku tel. 34 3170202
Szkoła Podstawowa w Borowem tel. 34 3170208
Przedszkole
im. Małego Księcia we Wręczycy Wielka tel. 34 3170053
Przedszkole w Kalei tel. 34 3176626
Przedszkole w Węglowicach tel. 34 3181050
Przedszkole w Truskolasach tel. 34 3199081

6.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej
pokój nr 25 w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicz 1:
terapeuta ds. uzależnień, tel. 577 969 044 - poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00
psycholog, tel.
537 166 076 - środy w godz. 13:00-18:00
psychoterapeuta, tel. 577 969 077- wtorki w godz. 11:00– 16:00
Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz będących w sytuacjach kryzysowych:
piątki w godz. 17.00 – 20.00

Pozostałe Instytucje, gdzie możesz uzyskać pomoc:
- Numer Alarmowy tel. 112

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Policja tel. 997

-
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 
42-100 Kłobuck
tel. 47 85 822 55

-
Prokuratura Rejonowa w Częstochowie
ul. Kilińskiego 23
42-200 Częstochowa
tel. 34 361 56 03; 34 365 29 99; 34 365 54 07

-
Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka,
ul. Harcerska 4, 42-100 Kłobuck 
nr tel. 508 217 991
poniedziałek – środa 16.00 – 19.00, czwartki 1
0.00 – 14.00 

- Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłobucku
Ośrodek udziela wsparcia prawnego, psychologicznego dla mieszkańców z
całego powiatu kłobuckiego, którzy zostali dotknięci przestępstwem.
Kłobuck ul. Skorupki 46
wtorek,
piątek 9.00 – 15.00
Kontakt telefoniczny
577-876-600, 797-250-095

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestepstwem prowadzony jest pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH przy współpracy z Centrum Terapii w Częstochowie Al. Pokoju 12, 42 - 200 Częstochowa
tel. 730 876 600
e-mail: [email protected]
www.centrumterapii.czest.pl (w zakładce ETOH)


Przydatne Infolinie, gdzie można otrzymać wsparcie:

801 120 002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.
Poradnia emailowa: niebieskalinia(at)niebieskalinia.info

Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skypu mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
116 111 Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy

222 309 900 Numer SOS - Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Linia całodobowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania
Instytut Psychologii Zdrowia
codziennie od 14.00 do 22.00

800 12 12 12 - Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci

22 484 88 04 - Telefon zaufania dla młodych osób
prowadzony przez Fundację Itaka
czynny poniedziałek – sobota w godz. 11.00 – 21.00

800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
czynny pon. – pt. w godz. 12.00 – 15.00

800 199 990 Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00, oprócz świąt państwowych

801 140 068 Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci
czynna pon. - pt. w godz. 14.00 – 20.00

801 889 880 telefon zaufania z problemem uzależnień behawioralnych
czynny w pon.- niedz. w godz. 17.00 – 22.00

800 800 605 – infolinia „Pomagamy” Ministerstwa Edukacji i Nauki