główna zawartość strony

Procedura Niebieskiej Karty

Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie – poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karta części„A" przez przedstawicieli:

 • jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Policji,
 • Oświaty,
 • Ochrony Zdrowia.

Najważniejszym celem procedury Niebieska Karta jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie krzywdzonej oraz udzielanie innej pomocy w celu przywrócenia osobie krzywdzonej równowagi psychicznej poprzez m.in.

 • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne (indywidualne konsultacje z psychologiem lub udział w grupach o charakterze terapeutycznym),
 • pomoc i porady prawne (kwestia wszczęcia procedury karnej zmierzającej do ukarania sprawcy, kwestia sprawowania pieczy nad dziećmi, zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów, zobowiązania do udziału w terapii uzależnienia),
 • wsparcie socjalne i materialne,
 • wsparcie w sferze kompetencji wychowawczych i rodzicielskich,
 • zadbanie o stan zdrowia członków rodziny,
 • edukacja w zakresie swoich praw,
 • aktywizacja zawodowa i wsparcie niezależności finansowej.

Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.

Procedurę prowadzi się do czasu:

 • ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
 • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Procedurę Niebieskich Kart reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1245).