główna zawartość strony

Gdzie możesz szukać pomocy?

Instytucje, Placówki udzielające pomocy na terenie Gminy Wręczyca Wielka

1. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej
ul. Śląska 30, 42-130 Wręczyca Wielka
tel. 47 85 826 12; 47 85 826 13; 47 85 826 15

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 319 24 66
Judyta Drążek 534 166 230
Monika Mańczyk 534 166 280
Jolanta Raczyńska 534 166 282
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15, wt. 8.00 – 16.00

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
tel. 34 319 24 66, 34 317 02 45
osoby do kontaktu:
Monika Mańczyk, Judyta Drążek, Janina Kluba, Aneta Kiepura
pon., śr., czw., pt. 7.15 – 15.15 wt. 8.00 – 16.00

4. Ośrodki Zdrowia na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
- Ośrodek Zdrowia we Wręczycy Wielkiej tel. 34 317 02 12
- Ośrodek Zdrowia w Węglowicach tel. 34 310 41 07
- Ośrodek Zdrowia w Kalei tel. 34 317 04 70
- Ośrodek Zdrowia w Truskolasach tel. 34 319 90 63

5. Placówki Oświatowe na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej tel. 34 3170033
- Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach tel. 34 3104108
- Szkoła Podstawowa im. St. Ligonia w Truskolasach tel. 34 3199054
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei tel. 34 3176626
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu tel. 34 3181203
- Szkoła Podstawowa w Kulejach tel. 34 3199056
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku tel. 34 3170202
- Szkoła Podstawowa w Borowem tel. 34 3170208
- Przedszkole im. Małego Księcia we Wręczycy Wielka tel. 34 3170053
- Przedszkole w Kalei tel. 34 3176626
- Przedszkole w Węglowicach tel. 34 3181050
- Przedszkole w Truskolasach tel. 34 3199081

6. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej
z siedzibą w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 25 :

terapeuta ds. uzależnień, tel. 577 969 044 - poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00
psycholog, tel. 537 166 076 - środy w godz. 13:00-18:00
psychoterapeuta, tel. 577 969 077- wtorki w godz. 11:00– 16:00

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz będących w sytuacjach kryzysowych:
piątek w godz. 17:00 – 20:00 tel. 577 969 044

Informujemy także, iż klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej mogą korzystać z pomocy psychologa w środy od godz. 9:00 – 12:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. 537 166 076 lub 34 319 24 66

Pozostałe Instytucje, gdzie możesz uzyskać pomoc:

- Numer Alarmowy tel. 112
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999
- Policja tel. 997

- Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck
tel. 47 85 822 55

- Prokuratura Rejonowa w Częstochowie
ul. Kilińskiego 23, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 56 03, 34 365 29 99, 34 365 54 07

- Punkt Interwencji Kryzysowej w Kłobucku przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, Małgorzata Browińska
ul. Harcerska 4, 42-100 Kłobuck
tel. 508 217 991
poniedziałek – środa 16.00 – 19.00
czwartki 11.00 – 14.00 

- Lokalny Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłobucku
Kłobuck ul. Skorupki 46, I piętro, pokój Nr 109
tel. 577-876-600, 797 250 095
wtorki, piątki od 9.00 - tej do 15.00 – tej 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH przy współpracy z Centrum Terapii w Częstochowie
Al. Pokoju 12, 42 - 200 Częstochowa tel. 730 876 600
e-mail: [email protected]

Przydatne Infolinie, gdzie można otrzymać wsparcie:
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.
Poradnia emailowa: [email protected]

Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skypu mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

 • Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

 • Infolinia dla Osób Dorosłych Będących w Kryzysie 116 123 
czynna 7 dni w tygodniu w godz. od 14.00 do 22.00

  • Numer SOS - Linia Pomocy Pokrzywdzonym 222 309 900
Linia całodobowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.