główna zawartość strony

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

|   komunikaty

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek było posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu [email protected] lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

We wniosku o wydanie Karty w wybranej przez siebie formie – np. elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Aplikacja umożliwiająca wizualizację Karty Dużej Rodziny zostanie udostępniona tylko wtedy, gdy we wniosku zostanie podany  numer telefonu i adres poczty elektronicznej użytkownika. Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację mKDR na urządzeniu mobilnym. Są też niezbędne do odblokowania konta w przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła.

We wniosku można zaznaczyć, czy mKDR ma być dostępna wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy, czy też na urządzeniu osoby, dla której ma być wydana. Można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze jest zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

  • dostosuje Kartę do postępu technologicznego,
  • rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,
  • spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę - dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,
  • wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

Jak się zalogować?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail wskazany we wniosku przyjdzie numer Karty, a na telefon - SMS z jednorazowym hasłem do pierwszego zalogowania się w aplikacji. Samą aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play lub Apple Store na swój smartfon (lub tablet). Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na urządzeniu.

Przy pierwszym logowaniu należy podać  numer swojej Karty Dużej Rodziny (z nośnika plastikowego lub maila) oraz hasło jednorazowe z SMS-a w polu „Wpisz swoje hasło". Następnie aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne. Nowego hasła należy używać do kolejnych logowań. Numer Karty zostaje zapamiętany za pierwszym razem i nie trzeba wpisywać go ponownie.

Po zalogowaniu można korzystać z aplikacji. Dla rodzica dostępne są karty pozostałych członków rodziny.

W przypadku, gdy zapomnisz hasła, naciśnij „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA" i podaj swój numer Karty. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link do zmiany hasła. Po jego otwarciu należy ustawić nowe hasło. Jeśli link nie otwiera się automatycznie, skopiuj go ze swojej poczty do paska adresu w przeglądarce internetowej.

Jak wyświetlić, jak wyszukać?

Aby wyświetlić mobilną Kartę Dużej Rodziny, zaloguj się do aplikacji mKDR, a następnie naciśnij na ikonę lub zdjęcie (jeśli je ustawiłeś) osoby, której kartę chcesz wyświetlić.

Na mKDR znajdują się takie same dane jak na karcie tradycyjnej (plastikowej). Autentyczność karty potwierdza data i upływający czas. W celu znalezienia Partnera, który przyznaje zniżki po okazaniu KDR, naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski).

W dalszej kolejności naciśnij „Partnerzy", a potem – na ikonę branży, aby zobaczyć nazwę, oferowane zniżki i dane teleadresowe Partnera.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Partnera po nazwie lub słowach kluczowych. Możesz też filtrować Partnerów według branży.

Bardzo ważnym udogodnieniem jest również mapa, którą możesz przesuwać, przybliżać lub oddalać. Nazwy i adresy Partnerów aktualnie widocznych na mapie znajdziesz na liście. Można też wyznaczyć trasę do wybranego Partnera za pomocą domyślnej aplikacji nawigacyjnej w Twoim urządzeniu - w opisie Partnera naciśnij przycisk nawigacji.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, zaloguj się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu (trzy poziome kreski). Później naciśnij „Zmień hasło". W efekcie zostaniesz automatycznie zalogowany w przeglądarce internetowej na stronie www.mkdr.gov.pl. W sekcji „HASŁO" naciśnij „Zmień hasło", wpisz obecne hasło, a następnie wpisz i powtórz nowe hasło oraz naciśnij „ZMIEŃ".

Uwaga! Hasło możesz zmienić bez otwierania aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www..mkdr.gov.pl i zalogujesz się numerem karty oraz hasłem do aplikacji.

Limit urządzeń

Aplikacji mKDR można równocześnie używać na maksymalnie 5 urządzeniach. Jeżeli wyczerpałeś limit 5 urządzeń, a chcesz dodać kolejne urządzenie, najpierw usuń jedno z używanych wcześniej. W tym celu trzeba wejść  na stronę www.mkdr.gov.pl, zalogować się numerem Karty oraz hasłem do aplikacji oraz nacisnąć  „Zarządzaj urządzeniami”, a następnie „Usuń" przy urządzeniu, którego już nie będziesz używać. Na zakończenie potwierdź usunięcie urządzenia.

Wróć