główna zawartość strony

Wniosek na stypendium szkolne

|   komunikaty

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 16.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pokój 32.

• poniedziałek: od 7.30 do 15.00

• wtorek: od 8.00 do 16.00

• środa, czwartek, piątek: od 7.15 do 15.00.

 

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 Wniosek z wraz z niezbędnymi informacjami pod adresem http://www.gopswreczycawielka.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne/

Wróć