główna zawartość strony

UWAGA! Zmiana trybu pracy GOPS !!!

Szanowni Państwo.
Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w obiektach GOPS, do niezbędnego minimum.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:
• TELEFON STACJONARNY / FAX – 34 3192466
• ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS), FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 534 166 199 czy też poprzez e-mail: gops(at)gopswreczycawielka.pl

 

Informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej lub w formie papierowej drogą pocztową.

Posiadając konto na portalu [email protected] można składać wszystkie wnioski w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych a także świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus. Dodatkowo wnioski 500 plus można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz portalu Pue ZUS.

Wnioski podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w przypadku bankowości elektronicznej wystarczy posiadać elektroniczny rachunek bankowy.

W dniach od 16.03.20 r. do 25.03.20 r. wyjazdy w teren pracowników socjalnych, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, będą ograniczone.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

Klientów Ośrodka odbierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego we Wręczycy Wielkiej zachęcamy do zmiany formy realizacji świadczeń i wskazania rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów jak i pracowników Ośrodka apelujemy o:
• zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra)
• przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wróć