główna zawartość strony

UWAGA !!! WAŻNE TERMINY !!!

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że osoby, którym przyznano prawo do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie od 01.07.2019r. lub później, zachowują prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kolejny termin składania wniosku na 500+ to:
- od 1 luty 2021r. - elektronicznie;
- od 1 kwietnia 2021r. - tradycyjnie.

 Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz ALIMENTACYJNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

będą przyjmowane:
od 1 lipca 2020r. elektronicznie
od 1sierpnia 2020r. tradycyjnie

Wróć