główna zawartość strony

“Świadomy rodzic- zdrowa rodzina. Zdrowa rodzina- szczęśliwe dziecko”

|   komunikaty

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA ORAZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SOCJALNYM “Świadomy rodzic- zdrowa rodzina. Zdrowa rodzina- szczęśliwe dziecko”

 Projekt ma na celu podniesienie świadomości wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz poszerzenia wiedzy na temat wpływu żywienia na zdrowie dziecka, jak również edukację dotyczącą wpływu używek i innych uzależnień na funkcjonowanie rodzin.

W ramach projektu odbędą się spotkania ze specjalistami:
-Psychologiem
-Dietetykiem
-Pedagogiem

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Pauliną Lisek pod numerem telefonu 536-166-511 do 31 marca 2023r.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2023r. Zapewniamy ciekawe warsztaty, materiały edukacyjne oraz poczęstunek.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 15 RODZIN Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wróć