główna zawartość strony

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

32/506 56 40

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił dla seniorów – mieszkańców województwa śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Jego operatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON ma spełnić dwie funkcje:

Terapeutyczną – rozmowa telefoniczna daje wsparcie emocjonalne, psychologiczne, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

Interwencyjną – będzie można zgłosić problem, a interwenci podejmą działania skutecznej koordynacji pomocy w środowisku lokalnym osoby dzwoniącej (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).

Telefon – 32/506 56 40, który w tak trudnym czasie ma dać wsparcie seniorom, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Dyżur pełnią w nim m.in.: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni.

Wróć