główna zawartość strony

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych, który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) ma na celu ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędnik zamiast wysyłać pismo będzie mógł zadzwonić lub wysłać maila do obywatela. Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3,5 mln Polaków.

Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli m.in. o:
- dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub dowodzie rejestracyjnym),
- rozpatrzeniu złożonych przez obywatela wniosków (np. w programie Rodzina 500+),
- zbliżającym się terminie utraty ważności dowodu osobistego,
- potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Dołączyć do RDK można na dwa sposoby:
- w urzędzie poprzez formularz
- przez Internet (na stronie www.GOV.pl należy wybrać usługę Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych).

Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

 

Materiały promocyjne dostępne tutaj.

Wróć