główna zawartość strony

Realizacja wniosków o wypłatę dodatku węglowego

|   komunikaty

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:
- osobiście – wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1,
- parter sala narad - za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki /gopswreczycaw (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski będą wydawane i przyjmowane:
- poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 14.30
- wtorek od 10.00 do 17.00
- piątek od 7.30 do 14.00

Informacje dotyczące wypłaty dodatku węglowego są udzielane pod numerem telefonu: 534 166 192

Wróć