główna zawartość strony

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

|   komunikaty

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 50 337,00 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE 50 337,00 ZŁ

Gmina Wręczyca Wielka działająca poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 50 337,00 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wróć