główna zawartość strony

Program "WSPIERAJ SENIORA"

Sytuacja epidemiczna jest obecnie dynamiczna w całym kraju. Najbardziej zagrożone są osoby starsze. Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2020 r. „Wspieraj Seniora”.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

1. Zadzwoń na infolinię: 22 505-11-11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby w szczególności dotyczące dostarczeniu zakupów i przydzieli pomoc

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/
Dla Seniora https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/
Dla Wolontariusza https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

Program Wspieraj Seniora w pytaniach i odpowiedziach

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się pozostać w domu dzwonią na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Podczas pierwszego kontaktu telefonicznego z Seniorem w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik ośrodka pomocy społecznej podaje datę i godzinę, kiedy Senior kontaktował się z infolinią. Będzie to dla Seniora zapewnieniem, o bezpiecznym połączeniu się z ośrodkiem. Kolejnym krokiem będzie podanie telefoniczne przez pracownika ośrodka, imienia i nazwiska osoby, która będzie udzielała pomocy i o terminie kontaktu z Seniorem. Weryfikacja przez Seniora danych pozwoli na bezpieczne skorzystanie z otrzymanego wsparcia.
Krok 4. Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

Pracowników GOPS-u mogą wspierać wolontariusze, harcerze, żołnierze WOT, członkowie ochotniczych straży pożarnych.

Wszystkich seniorów, którzy zdecydują się skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o czujność i zgłaszanie potrzeby pomocy tylko w sposób opisany powyżej.

 

Wróć