główna zawartość strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Realizacją programu na terenie Gminy Wręczyca Wielka zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Z pomocą żywnościowej mogą korzystać osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej)

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

- 1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1056,00 zł (netto) na osobę w rodzinie.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ Podprogram 2019 mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Kontakt telefoniczny: 34 41924 66 lub 537166355

Wykaz artykułów spożywczych w Podprogramie FEAD 2019: 
• makaron jajeczny, 
• makaron kukurydziany bezglutenowy, 
• ryż biały, 
• herbatniki maślane, 
• mleko UHT, 
• ser podpuszczkowy dojrzewający, 
• groszek z marchewką, 
• fasola biała, 
• koncentrat pomidorowy, 
• powidło śliwkowe, 
• gołąbki w sosie pomidorowym, 
• filet z makreli w oleju,
• szynka drobiowa, 
• szynka wieprzowa mielona, 
• pasztet wieprzowy, 
• cukier biały, 
• olej rzepakowy, 
• buraczki wiórki, 
• kasza gryczana, 
• sok jabłkowy klarowny. 

Żywność będzie dystrybuowana do czerwca 2020 roku.

Skład paczki żywnościowej w danym miesiącu uzależniony jest od dostawy artykułów żywnościowych przez Bank Żywności w Częstochowie.

 

 

Wróć