główna zawartość strony

POMOC ŻYWNOŚCIOWA FEAD

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODPROGRAM 2018

Nabór do nowej edycji FEAD-u, Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik 2018 – czerwiec 2019

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ?

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:
• dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 200 % wynosi 1402 zł)
• dla osoby w rodzinie 528 zł ( 200% wynosi 1056 zł)

Jak uzyskać skierowanie?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie oświadczenia o dochodach i otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych mających siedzibę w OSP we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 28 oraz w Urzędzie Gminy pok. 18 od dnia 04 października 2018 roku do 22 października 2018 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 do 15.45

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.

Osoby i rodziny, które złożą oświadczenie po 22 października 2018 roku zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie od miesiąca listopada 2018 roku.

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owoce Groszek z marchewką 3,60 kg, Fasola biała 3,60 kg Koncentrat pomidorowy 1,60 kg, Buraczki wiórki 1,05 kg, Powidła śliwkowe 1,80 kg,
2. Artykuły skrobiowe Makaron jajeczny 4,50 kg Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, Ryż biały 3 kg, Kasza gryczana 1,5 kg, Herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne Mleko UHT 7 l, Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne Szynka drobiowa 3 kg, Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, Pasztet wieprzowy 0,64 kg, Kabanosy wieprzowe 0,36 kg, Filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier Cukier biały 4 kg, Miód wielokwiatowy 0,4 kg,
6. Tłuszcze Olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe Gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2018 znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Wróć