główna zawartość strony

Oferta pracy w GOPS

|   oferty pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi: Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej poszukuje pracownika do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy innych osób.

Warunkiem zatrudnienia na w/wym stanowisku pracy jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o pracę statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (umowa w ramach robót publicznych), a ponadto: - posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu osobowego, który może być wykorzystany do celów służbowych.

Do zakresu zadań na w/wym stanowisku pracy należeć będzie głównie:

Wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub inne osoby nie mogą takiej pomocy zapewnić, obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgniarkę oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do GOPS we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 42 - 130 Wręczyca Wielka, pokój nr 32 lub 36 w terminie do 18.07.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 319 24 66 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114.

Wróć