główna zawartość strony

NABÓR WNIOSKÓW DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Mieszkańcy powiatu kłobuckiego w wieku 18-65 lat:
- korzystający ze świadczeń pomocy społecznej;
- długotrwale bezrobotni'
- o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie gimnazjalne );
- z niewielkim doświdczeniem zawodowym nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy;
- osoby niepełnosprawne;
- osoby bezdomne;
- osoby wskazane w art. 1 ust.2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

RODZAJE PRACOWNI:

- ARTYSTYCZNO - KRAWIECKA
- PORZĄDKOWO - SPRZĄTAJĄCA
- OGÓLNOBUDOWLANA
- HODOWLANO - OGRODNICZA

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA?

- miesięczne świadczenie pieniężne w kwocie zasiłku dla bezrobotnych niepodlegające zajęciu komorniczemu - od 1 września 2020 r. 1.200,00 zł
- premia motywacyjna;
- jeden posiłek dziennie;
- okres uczestnictwa liczony do lat pracy;
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne;
- ubezpieczenie NNW;
- szkolenie BHP i badania medycyny pracy;
- nauka zawodu 4 dni w tygodniu od 6-8 godz./dzień;
- reintegracja społeczna 1 dzień w tygodniu;
- skierowanie na szkolenie lub staż;

ZGŁOSZEŃ MOŻNA DOKONYWAĆ W:

- Twoim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku;
- Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Kłobucku; biurze Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku, ul. Zakrzewska 2;
- pod numerem telefonu 792781851 pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

 

Projekt „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE KŁOBUCKIM – KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI CIS
realizowany jest przez STOWARZYSZENIE DRUGA SZANSA w partnerstwie z POWIATEM KŁOBUCKIM.
BIURO PROJEKTU: 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 2; tel. 792781851; KRS: 0000666532; e-mail: [email protected]

 

 

 

Wróć