główna zawartość strony

Nabór do Grupy Wsparcia

Urząd Gminy Wręczyca Wielka ogłasza nabór do Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

oraz będących w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w piątki w godz. 1700 - 2000
/budynek Urzędu Gminy Wręczyca Wielka - sala 25 parter A/

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego itp. Grupa wsparcia będzie prowadzona przez certyfikowanego terapeutę (tel. 577 969 044) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Biorąc udział w grupie możesz: uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami, odnaleźć swoje mocne strony, zrozumieć siebie oraz własne potrzeby, znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej, poszerzyć wiedze z zakresu przemocy w rodzinie.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do Grupy można dołączyć w dowolnym momencie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą prowadzącą grupę wsparcia – nr telefonu 577969044 lub z pracownikiem tut. Urzędu Gminy – nr telefonu 34 3778406 (pok. 6).

Wróć