główna zawartość strony

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wynikające z ustawy "Za życiem").

Jeżeli osoba składająca wniosek o wyżej wymienione świadczenia lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przekaże ten wniosek wraz z dokumentami do :

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Irlandii, Lichtensteinu, Norwegii) oraz Szwajcarii.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a 40-024 Katowice

Indywidualna obsługa klientów w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach:
Poniedziałek w godzinach od 08:30 do 14:30
Czwartek w godzinach od 08:30 do 14:30
Piątek w godzinach od 08:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna klientów jest możliwa w dniach:
Poniedziałek w godzinach od 08:00 do 10:00
Czwartek w godzinach od 08:00 do 10:00
Piątek w godzinach od 08:00 do 10:00 pod numerem telefonów:
32 606 3351,
32 606 3358,
32 606 3352,
32 606 3359,
32 606 3354,
32 606 3361,
32 606 3355,
32 606 3352,
32 606 3357,
32 606 3363

Z informacjami w sprawie koordynacji można zapoznać się na stronie internetowej
http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego

Wróć