główna zawartość strony

Komunikat dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach!!!

|   komunikaty

Szanowni Państwo!!!

W związku z potrzebą dokonania pilnego lecz WSTĘPNEGO rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszania do dnia 31 października 2022 r.  do godz. 12.00 chęci zakupu węgla:

- osobiście w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej

- telefonicznie na numer: 34 377 84 22 w godzinach pracy Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej:

- poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 715 – 1515

- wtorki od godz. 8oo - 16oo

- drogą elektroniczną na adres: sylwiakrej-wacowska(at)wreczyca-wielka.pl z podaniem ilości i rodzaju węgla (węgiel orzech, groszek, miał).

Zgłoszenie to służy jedynie CELOM POGLĄDOWYM, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.

 Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

• Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł.

• Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

• Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Na dzień dzisiejszy, nie wiemy jakiego pochodzenia będzie węgiel, którym będziemy dysponować dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. Może to nie być węgiel Polski.

 

 

Wróć