główna zawartość strony

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2022 r. w Powiecie Kłobuckim

|   komunikaty

Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” w 2022 r. w Powiecie Kłobuckim

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W zależności od celu pomocy program dzieli się na moduły, obszary oraz zadania. W ramach realizacji programu w 2022r. przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A- Likwidacja bariery transportowej: m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: m.in. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków można uzyskać na stronie http://bip.pcpr.klobuck.pl/103/177/informacja-na-temat-realizacji-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2021r.html

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. ks. Ignacego Skorupki 46, 42-100 Kłobuck,

Tel. 34 310 05 24.

Wróć