główna zawartość strony

Informacja dotycząca wniosków na dożywianie dzieci

|   komunikaty

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach na okres od września do grudnia 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci i uczniowie mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Nadmienia się, iż do dochodu rodziny nie jest wliczane świadczenie 500+.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci i uczniów w szkole na okres od września 2019r. do grudnia 2019r. wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy składać w siedzibie GOPS (Remiza OSP przy ul. Śląska 28, 42-130 Wręczyca Wielka).

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu: 34 319 24 66

Wróć