główna zawartość strony

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie w 2022 r. !

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.

Wnioski   o   dodatek    osłonowy można pobrać i złożyć w pokoju 14 – (Sala narad)
w poniedziałki, środy i piątki - w godz. 8.30 do 15.00
oraz we wtorki – w godz. 8.15 do 15.45
Czwartek – dzień bez obsługi interesantów

 

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2022 r.

 Ważne - we wniosku nie podajemy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te sprawdzi GOPS rozpatrujący wniosek.

 Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy

Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Wróć